ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - MEDIA POWER ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - MEDIA POWER ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - MEDIA POWER ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - MEDIA POWER ΕΠΕ