ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - MEDIA POWER ΕΠΕ
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - MEDIA POWER ΕΠΕ